joi, 27 septembrie 2012

AICI VOM AVEA PĂDURE!


  

    Primarul comunei Stelnica d-nl Brateş Costel, alături de echipa de gospodari  şi-au propus să înfiinţeze pe păşunea de pe partea dreaptă a digului, pe o suprafaţă de 5-6 ha, acolo unde mereu există riscul de inundaţii, o PĂDURE!.

   Acest lucru se va putea realiza cu fonduri de la Asociaţia Comunelor (ACOR), Asociaţia Crescătorilor de Animale şi cu sprijinul Ocolului Silvic.
   Problema pe care trebuie s-o rezolve acest proiect este aceea de întărire a malului braţului Borcea şi a Digului de protecţie a luncii. Acest dig  a fost afectat de inundaţiile repetate ce s-au produs de-a lungul timpului şi prezintă pericol real pentru săteni. Un alt beneficiu va fi acela de a proteja de arşiţa verii, animalele aflate la păşunat, pe timp de caniculă.
     Edilii îşi propun să realizeze o campanie amplă de implicare a tinerilor în această acţiune de împădurire, atunci când terenul va fi gata să primească puieţii tineri ce se  vor transforma de-a lungul anilor în pădurea mult dorită.     Cele mai importante beneficii asociate serviciilor furnizate de pădure implică:
controlul eroziunii solului - prin adaosul de substanţe organice provenite din biomasă şi prin reducerea scurgerii apei din precipitaţii ce antrenează cu ea particulele de sol;
reglarea circuitului hidrologic - încetinirea scurgerii precipitaţiilor, face posibilă resorbţia apei în adâncimea solului; astfel sunt reîncărcaţi acviferii, apele subterane; prin pierderea vegetaţiei pădurilor apa de ploaie de pe suprafaţa terestra se scurge în cantitate mult mai mare favorizând inundaţiile şi încărcarea mai mică a acviferilor;
purificarea apei potabile - o pădure sănătoasă permite funcţionarea în condiţii optime a rezervoarelor naturale de apă potabilă;
diminuarea forţei vânturilor - acţionează ca perdele de protecţie în calea vânturilor puternice;
controlul calităţii atmosferei - acţionează ca filtre de purificare a aerului;
menţinerea biodiversitaţii - aceasta permite sistemelor naturale să se adapteze în mod continuu condiţiilor aflate în schimbare şi să-şi menţină potenţialul de a întruni nevoile oamenilor;
influenţarea schimbărilor climatice - acţionează în principal asupra nivelului de CO2 din atmosferă; în perioada de creştere şi pe tot timpul de viaţă al pădurilor, carbonul este preluat din atmosfera şi stocat sub formă de lemn/biomasă lemnoasă, frunze şi sol (de unde şi termenul de "carbon sinks" asociat); această cantitate de carbon rămâne stocată la nivelul ecosistemului pădurii, dar poate fi eliberată în atmosferă prin ardere.
 (sursa: http://www.viitorplus.ro)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu