duminică, 28 septembrie 2014

"FRÂNTURI DE GÂNDURI"

" PROIECT  EDUCAŢIONAL

"FRÂNTURI DE GÂNDURI"


MOTTO:

              ,,Să nu lăsăm cuvintele nici să doarmă, nici să  amorţească, nici să zacă, nici să moară. Ele sunt comoara noastră de mare preţ.”

                                                     Tudor Arghezi
Argument

Cea mai înaltă formă de manifestare a creativităţii literare a elevilor este compunerea. Ea este "tipul cel mai personalizat dintre toate componentele limbii române" (C. Parfene, 1980, p.29)
Exprimarea corectă, orală şi scrisă – obiectiv important al procesului de învăţământ  – constituie unul din instrumentele de bază ale muncii intelectuale, faţă de care nu poate fi concepută dezvoltarea intelectuală viitoare a elevilor. Ca şi în cazul învăţării celorlalte instrumente ale muncii intelectuale: a cititului, a scrisului, a calcului aritmetic, capacitatea de exprimare se formează şi se perfecţionează prin solicitarea efortului intelectual al elevilor.
Compunerile realizează pe de o parte o sinteză a ceea ce învaţă elevii la disciplina limba şi literatura română, iar pe de altă parte, ele constituie cel mai potrivit prilej de valorificare a experienţei de viaţă a elevilor, de manifestare a imaginaţiei şi a fanteziei lor creatoare.
Pornind de la ideea că orice şcolar îşi doreşte să scrie cele mai frumoase compuneri, se ştie că e o mare bucurie să simtă că este ascultat cu plăcere de către colegi, că atunci când îşi citesc compunerea nu se aude niciun foşnet de caiet, că toată lumea ascultă.
            Astfel, ei învaţă cât de important este să se exprime corect, plăcut şi nuanţat, învaţă să preţuiască efortul propriu creativ, devin conştienţi că trebuie să aibă un limbaj adecvat pentru a putea transmite eficient mesajul dorit.
Realizarea unei reviste lunare a şcolii, şi în format digital, care poate fi mediatizată on line pe BLOGUL BIBLIOTECII, are o influenţă deosebită asupra dezvoltării personalităţii elevilor, le îmbogăţeşte orizontul cultural, le conferă încredere în forţele proprii, le înlesneşte comunicarea cu ceilalaţi, dezvoltă spiritul de echipă şi deprinderi de muncă în colectiv, îi familiarizează cu tehnica modernă (calculatorul) şi  îi poate orienta spre alegerea unei profesii interesante aceea de ziarist. 

luni, 15 septembrie 2014

Deschiderea noului AN ŞCOLAR la STELNICA 15.09.2014


 La fiecare început de septembrie, noi toţi: elevi, părinţi, cadre didactice, întoarcem filele calendarului şi rememorăm primele zile de şcoală din viaţa fiecăruia dintre noi, cu emoţiile, sfiala şi optimismul pe care le-am trăit an de an.  Începutul unui nou an şcolar, dincolo de momentul festiv şi bucuria pe care o trăim, ne reaminteşte că a sosit clipa să urcăm încă o treaptă spre maturitate, spre cunoaştere.


Şcoala Gimnazială Maltezi îşi deschide azi porţile 
pentru 50 de preşcolari, 80 elevi de ciclul primar şi 51 elevi de ciclu gimnazial.   


 
Prin efortul administraţiei locale, reprezentată de domnul Primar Brateş Costel, şcoala este pregătită din punct de vedere administrativ pentru desfăşurarea în bune condiţii a cursurilor. S-au făcut lucrări de igienizare şi deratizare în toate cele trei localuri ale unităţii, iar la Şcoala gimnazială Maltezi  s-au înlocuit geamurile cu tâmplărie PVC pentru încă două săli de clasă. 


 Şi la începutul acestui nou an şcolar sunt încadrate la toate disciplinele de învăţământ cadre didactice CALIFICATE după cum urmează:

la grădiniţă:
- Andrei Ecaterina - educator grupă combinată GPN Maltezi;
- Bălan Paula - educator grupa Mică - mijlocie;
- Popovici Stela, educator grupa Mare la GPN Stelnica;

 în învăţământul primar: 
-  Gornea Maria, profesor clasa pregătitoare;
- Dimancea Veronica, profesor clasa I;
- Oprea Loredana, institutor clasa a II-a;
- Drăgoi Anica, învăţător clasa a III-a;
- Radu Mioara, profesor, clasa a IV-a;

 în învăţământul gimnazial:

- Ferdoschi Dana, profesor matematică, diriginte clasa a V-a;
- Petrache Niculae, profesor fizică şi chimie, diriginte clasa a VI-a;
- Panaitescu Livia, profesor limba engleză şi franceză, diriginte clasa a VII-a;
- Vişoiu Gabriela,profesor lb. română, diriginte clasa a VIII-a;
- Iancu Tania, profesor biologie;
- Cozma Ina, profesor istorie/cultură civică;
- Oancea Alexandru, profesor geografie;
- Bălan Daniela, profesor educaţie tehnologică;
- Preot Stanchi Marius, profesor religie;
- Jach Eduard, profesor lb. franceză. 

 

Felicitări tuturor factorilor de decizie implicaţi pentru modul cum au aşteptat elevii şi pentru felul în care se prezintă unitatea de învăţământ  şi la acest nou început de an şcolar!https://www.facebook.com/media/set/?set=a.594989500609470.1073741884.102354859872939&type=1