luni, 26 iulie 2010

BIBLIOTECA VA PREZINTA PERSONALITATILE LOCALE!


ION GHELU DESTELNICA
- Patronul spiritual al Bibliotecii-

S-a născut la data de 07.05.1922 într-un sat de agricultori de pe malul Borcei, Stelnica, Judeţul Ialomiţa.
A absolvit Institutul de Artă Iaşi- Facultatea de Teatru - clasa actorie, promoţia 1946- 1949.
În anul 1950 a absolvit Secţia de Scenarii a Institutului de Artă Cinematografică Bucureşti.
Între 1951-1956 a fost actor repartizat la cerere, la Teatrul de Stat Bacău, apoi la solicitarea Secţiei de Învăţământ şi Cultură a Regiunii Bacău, optează pentru postul de Metodist Principal cu probleme de teatru pe regiune.
Între anii 1961 - 1982 a fost încadrat ca profesor de teatru la Şcoala Populară de Artă Bacău.
În 1971 datorită multiplelor premii si titluri de laureat este atestat “regizor artistic”.
La 60 de ani, după pensionarea la cerere a continuat predarea cursurilor de “Artă a actorului” şi Regie teatru până în 1993, atât la Bacău cât şi în Municipiul Oneşti, înfiinţând în acest municipiu o “Secţie de Teatru” a Şcolii Populare de Artă Bacău.
A depus în paralel o activitate literară intensă, a publicat poezii, proza sau piese de teatru. Multe dintre acestea au fost puse în scenă de teatre profesioniste şi de amatori din ţară sau străinătate: Comoara, Dragostea Nevestelor, Fata tatii cea Frumoasă, Cearta în familie, Depărtarea, sau o piesă în versuri despre Păcala: Fata, Lacrima şi Râsul.
La împlinirea vârstei de 75 ani autorul este relansat în atenţia publicului spectator cu una dintre comediile în versuri “Când ai o soacră avară stă ca dracu pe comoară”- prima din ciclul Păcăliada.
În luna mai 1997 i s-a acordat titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Bacău.
Tot în anul 1997 a luat fiinţă, la Bacău “Fundaţia Interetnică pentru Cultură şi Artă Ion Ghelu Destelnica”
A încetat din viaţă la 17.12.2001 la Bacău.
În luna mai 2008, a fost declarat, post-mortem Cetăţean de Onoare al Comunei Stelnica!
Dacă un poet şi un dramaturg clasic francez spunea că valoarea nu aşteaptă numărul anilor, în cazul lui Ion Ghelu Destelnica, dictonul ar putea fi parafrazat cam aşa: “Valoarea nu numai că nu se ofileşte odată cu trecerea anilor, ci adesea se pârguieşte şi rodeşte cât mai îmbelşugat! “

BIBLIOTECA VA PREZINTA PERSONALITATILE LOCALE!


VALENTIN VIŞINESCU

S-a născut pe data de 29 mai 1931 în comuna Stelnica, judeţul Ialomiţa.

Fiul Ecaterinei şi al lui Ioan Vişinescu- învăţători. Şcoala primară în comuna natală, studiile liceale le efectuează la Liceul “Mircea cel Bătrân” din Constanţa şi Liceul “Ştirbei Vodă” din Călăraşi. Absolvă Facultatea de Filologie, secţia Română-Istorie la Universitatea “C. I. Parhon” din Bucureşti.
Activităţi în domeniul literaturii:
-din 1980 este membru în Cenaclul de epigramişti “Satirycon” din Cluj-Napoca;
-este membru în Uniunea Natională a Epigramiştilor din România;
-volume de epigrame si rondele: Rondeluri şi epigrame -1999; Epigrame şi rondele- 2000; Ţepuşi cu…mănuşi- 2001; Glume, epigrame, dar, la suflet de pensionar- 2002; Vişingrame- 2003
-cuprins în mai multe volume colective:
A câştigat trei premii pentru literatură (Cluj, Sibiu şi Băileşti) şi a primit Diplome de Excelenţă din partea Primăriei Comunei Iara pentru Monografia Cocova Ierii;
Activităţi de ziaristică la Tribuna, Adevărul de Cluj, Făclia, Mesagerul Transilvan, la toate revistele de umor din ţară, având o rubrică permanentă la revista Haz de necaz;
Activităţi în domeniul istoriei.
-susţine lucrarea de gradul I: “Folosirea izvoarelor de istorie locală în predarea istoriei”;
- cautător de izvoare, cărţi şi documente ale istoriei vechi şi contemporane;
-organizează sesiuni de comunicări ştiinţifice în calitate de Preşedinte al “Societăţii istorice”- filiala Turda;
-colaborează cu academicienii: Camil Muresan, Ştefan Pascu, Pompiliu Teodor.
Volume tipărite: Pagini de istorie şi cultură turdeană, Statornicie şi continuitate 1601- 2001, Spiritualitate turdeană, Dr. Augustin Raţiu- micro monografie; Monografii : Viişoara, Ceanul Mare, Petrestii deJos, Cacova Ierii, Urca, Sănduleşti, Vâlcele, etc;
A câştigat titlul de “Om al anului 2000” oferit de Institutul American de Biografie.
În 2003 a câştigat Premiul pentru Eseu la Concursul Naţional “Pavel Dan”- Proza scurta şi eseu.
Propus pentru Cetăţean de Onoare al Turzii.
Din luna mai 2008 este declarat Cetatean de Onoare al Comunei Stelnica !

vineri, 16 iulie 2010

BIBLIOTECA VA PREZINTA PERSONALITATILE LOCALE!ION MUNTEANU - autorul Monografiei : "Istoria Veche a Stelnicii"

S-a născut în comuna Stelnica, judeţul Ialomiţa, din părinţi plugari, pe data de 13 iunie 1929, el fiind al cincilea din nouă copii. A urmat şapte clase primare în satul natal, iar după absolvirea lor, fiul preotului din sat, Valentin Nicola, l-a luat la el la Liceul Internat “Costache Negruzzi” din Iaşi unde a terminat clasa cu premiul I. În anul următor s-a înscris la Liceul “Mircea cel Bătrân” din Constanţa pe care l-a absolvit în 1950 cu diplomă de merit.
În perioada 1950-1955 a urmat Facultatea de Silvicultură din Braşov, obţinând diploma de inginer în specialitatea “Amelioraţii Silvice”. Intrat în producţie la diferite unităţi silvice şi-a desăvârşit pregătirea profesională atât în problemele silvice cât şi cele economice slujind aproape 30 de ani în Centrale industriale de profil şi Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului ca expert gradul I. Dovedind unele înclinaţii şi uşurinţă în ale scrisului a fost membru şi secretar al cenaclului literar ”Mihail Eminescu” din Braşov – pe perioada studenţiei, iar cât a fost în producţie şi ca pensionar a publicat cca 100 de articole de popularizarea plantelor şi ştiinţelor silvice, în reviste de specialitate. În 2005, i-a apărut cartea de medicină naturistă: “Trusa cu plante medicinale” (500 pagini) care s-a pus în vânzare în librării şi la unităţile silvice.
Este membru fondator al Asociaţiei Pensionarilor Silvici din România, unde începând din anul 1993, a funcţionat ca vicepreşedinte.
Dovedeşte o vervă şi pasiune deosebită pentru scris, dorind să lase generaţiilor viitoare cât mai multe cunoştinţe din experienţa sa, capătate de-a lungul vieţii.

Din luna mai 2008, este declarat cetatean de onoare al Comunei Stelnica !

joi, 1 iulie 2010

Despre Profesia de Bibliotecar
În prezent, literatura de specialitate ne dă numeroase semnale că lumea cărţii este într-o criză sistemică profundă. A apărut suportul electronic pentru scriere. Cartea a pierdut monopolul în lumea informaţiilor, devenind o verigă în lanţul comunicării. Biblioteca, surprinsă de performanţele tehnicii electronice, a înţeles să rămână încă în centrul comunicării, ca depozitar de documente, cu acceptarea tehnologizării/computerizării informaţiei.
Aşa cum încetarea muncii scribilor/copiştilor şi transferul industriei cărţii de la ei la tipografi n-a fost lipsită de interese – tot astfel se întâmplă şi metamorfoza profesiilor legate de carte, de documentul tipărit astăzi, când se scrie pe diverse suporturi, se gestionează documente şi informaţie.

Bibliotecarul este astăzi, fără îndoială, un om de meserie, un gestionar al scrierilor. Deşi informatizarea introduce incertitudinea şi aleatorul într-un univers familiar lui, condus până acum de o logică descriptivă, repetitivă şi standardizată, definită printr-o manieră de organizare stabilă, el nu va renunţa încă la rolul lui de mediator tradiţional între ştiinţă, cultură, tehnică, între politic, social şi publicul beneficiar. În afara gestionării acesteia, bibliotecarului îi revine şi responsabilitatea istorică de transfer a memoriei umanităţii în “biblioteci electronice”, salvând-o din perisabilitatea şi moartea hârtiei. În această ordine de idei profesia de bibliotecar presupune astăzi nu numai adaptarea la noile tehnologii de informare, ci şi recuperarea unei vechi tradiţii, fundamentată pe întoarcerea la carte.