luni, 6 august 2012

VINO LA BIBLIOTECĂ! Proiectul “COMPETENT” facilitează reintegrarea persoanelor pe piaţa muncii!

Biblioteca “Ion Ghelu Destelnica” vine în sprijinul locuitorilor comunei,  şi asigură serviciile de informare și orientare a grupului ţintă din proiectul: “COMPETENT” Activităţi inovatoare în vederea îmbunătăţirii accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii.

 Proiectul este co-finanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013, DMI 6.2 Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii.


OBIECTIVELE PROIECTULUI

 Obiectivul general al proiectului îl constituie facilitarea accesului la educaţie şi integrarea sau reintegrarea persoanelor vulnerabile pe piaţa muncii.

 Un obiectiv specific ar fi creşterea accesului persoanelor vulnerabile din mediul rural la programe de formare pentru dezvoltarea competenţelor comune în vederea integrării/reintegrării acestora pe piaţa. Este de asemenea, vizată mobilizarea comunităţilor locale şi a angajatorilor în vederea identificării şi promovării oportunităţilor de ocupare pentru grupurile vulnerabile din mediul rural.

  Managerul de proiect responsabil de judeţul Ialomiţa, doamna Venera Runceanu a prezentat vineri, 3 august 2012 unui grup de beneficiare ale Proiectului derulat în comuna Stelnica,  Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – Ghidul Solicitantului pentru accesarea măsurii 312 – “Sprijin pentru crearea şi  dezvoltarea de micro-întreprinderi”. Au mai fost prezentate şi alte programe de finanţare, precum şi tehnici de prezentare la interviu.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu