joi, 23 august 2012

ORGANIZAREA SPAŢIILOR ÎN BIBLIOTECA PUBILCĂ


Biblioteca publică modernă este biblioteca fără pereţi,fără uşi – ” bariere”! 

Pentru    a evita eventuale disfuncţii în circuitul informaţiilor sau eventuale blocaje şi anumite zone congestionate în spaţiile bibliotecii publice, bibliotecarul trebuie să organizeze cât mai eficient spaţiul.
    Toate spaţiile pentru acces public la serviciile bibliotecii dispun de cel puţin două zone care sunt: ZONA COMUNĂ – identificată ca şi zona publică de intrare în bibliotecă, şi ZONA SERVICIILOR- care reprezintă tot spaţiul cu acces public al bibliotecii, în care se organizează colecţiile în baza principiilor biblioteconomice.

Zonarea serviciilor se subîmparte în subzone funcţionale după specificul bibliotecii. În apropierea bibliotecarului trebuie să fie subzona cu documente de referinţă, care nu se împrumută şi subzona documentelor pentru copii destinate împrumutului la domiciliu. După care se amplasează subzone specializate cu documentele destinate tineretului şi adulţilor.  Calculatoarele cu internet pentru public trebuiesc amplasate într-o zonă liniştită, unde nu este mult trafic şi într-un loc de unde bibliotecarul aflat la pupitrul de referinţe poate fi văzut de cel ce face cercetare la calculator şi poate solicita asistenţă.
        Îmbinarea  serviciilor de consultare cu cele de împrumut a condus la crearea unor spaţii de facilitare a informaţiei care fac plăcere tuturor utilizatorilor.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu