joi, 13 noiembrie 2014

CERC PEDAGOGIC ÎNVĂŢĂMÂNT PREPRIMAR


   Miercuri, 12 noiembrie 2014, Şcoala Gimnazială Maltezi a fost gazda acţiunii metodice cu tema:
CREŞTEREA CALITĂŢII ACTIVITĂŢILOR DE PREDARE-ÎNVĂŢARE AVÂND CA BAZĂ DIFERENŢIEREA DEMERSULUI DIDACTIC PÂNĂ LA INDIVIDUALIZARE, ÎN VEDEREA ASIGURĂRII PROGRESULUI TUTUROR COPIIILOR”


ORGANIZATOR:

  • GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL MALTEZI
PROF. ANDREI ECATERINA
  • DIRECTOR ŞCOALA GIMNAZIALĂ MALTEZI
PROF. RADU MIOARA


Care este rolul acestor cercuri pedagogice?
       

Cercul pedagogic reprezintă o modalitate eficientă de formare în învăţământul preuniversitar pentru că are în componenţă schimbul de practici, actualizarea procedurilor de lucru la nivelul specialităţilor şi informarea grupului. Actualizarea procedurilor de lucru la nivelul specialităţilor didactice reprezintă un obiectiv agreat la nivel naţional, dar şi un imbold pentru realizarea unor analize utile ale activităţilor desfăşurate de către fiecare profesor. Acestea permit personalizarea, evidenţierea elementelor creative ale autorului. Sunt lansate comunicări importante, anunţuri şi invitaţii care merită să fie luate în consideraţie şi care ajută pe colegi în dezvoltarea profesională şi personală.      Informările au rolul de a fixa ţinte pentru activităţile profesorilor; acestora li se oferă posibilitatea de a-şi lărgi viziunea de ansamblu asupra modalităţilor moderne de eficientizare a procesului educativ de la nivelul specialităţii sau de la nivel inter şi transdisciplinar. Schimbul de bune practici se poate realiza prin nenumărate variante formative, cum ar fi activităţi demonstrative legate strict de specialitate sau cu caracter extracurricular, intercultural, mixt; secvenţe cultural-artistice; prezentări diverse (multimedia, Power Point, prezentarea de materiale didactice ilustrative.

 „ A individualiza învăţământul înseamnă să se ţină seama de resursele autoeducative ale fiecărui copil, adică în fond, de individualitatea sa .”
(Pedagogul francez Couchet)
PROGRAMUL ACŢIUNII:

Primirea invitaţilor
Vizitarea şcolii
 - Argumentarea parteneriatelor GRĂDINIŢĂ - ŞCOALĂ - BIBLIOTECA PUBLICĂ - 
  - PREZENTAREA primului număr al  REVISTEI LITERARE a Şcolii Maltezi "FRÂNTURI DE GÂNDURI" - revistă ce a apărut în urma unei bune colaborări între ŞCOALĂ - BIBLIOTECĂ şi PRIMĂRIE.
Prezentare Power-Point:
  - Istoria Învăţământului din Stelnica;
- Prezentarea materialelor despre Modalităţi concrete de tratare diferenţiată până la individualizare;
     - Referate;
    - Ateliere de lucru;
   -  Dezbateri.
La acţiune au luat parte doamne educatoare de la G.P.P. FETEŞTI, Grădiniţa din Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Feteşti, G.P.N. Stelnica, G.P.N. Maltezi, G.P.N. Cegani, G.P.N. Borduşani, G.P.N. Făcăeni.


Din partea Inspectoratului au participat doamnele inspectoarePROF. ZĂVOIANU CRISTINA PROF. BÂRSAN MIHAELA. 
RESPONSABILI CERC : PROF. SUMANARIU ELENA , PROF. DOBRE MARIETA

                Mai multe imagini din timpul acţiunii se regăsesc aici: 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu