duminică, 28 septembrie 2014

"FRÂNTURI DE GÂNDURI"

" PROIECT  EDUCAŢIONAL

"FRÂNTURI DE GÂNDURI"


MOTTO:

              ,,Să nu lăsăm cuvintele nici să doarmă, nici să  amorţească, nici să zacă, nici să moară. Ele sunt comoara noastră de mare preţ.”

                                                     Tudor Arghezi
Argument

Cea mai înaltă formă de manifestare a creativităţii literare a elevilor este compunerea. Ea este "tipul cel mai personalizat dintre toate componentele limbii române" (C. Parfene, 1980, p.29)
Exprimarea corectă, orală şi scrisă – obiectiv important al procesului de învăţământ  – constituie unul din instrumentele de bază ale muncii intelectuale, faţă de care nu poate fi concepută dezvoltarea intelectuală viitoare a elevilor. Ca şi în cazul învăţării celorlalte instrumente ale muncii intelectuale: a cititului, a scrisului, a calcului aritmetic, capacitatea de exprimare se formează şi se perfecţionează prin solicitarea efortului intelectual al elevilor.
Compunerile realizează pe de o parte o sinteză a ceea ce învaţă elevii la disciplina limba şi literatura română, iar pe de altă parte, ele constituie cel mai potrivit prilej de valorificare a experienţei de viaţă a elevilor, de manifestare a imaginaţiei şi a fanteziei lor creatoare.
Pornind de la ideea că orice şcolar îşi doreşte să scrie cele mai frumoase compuneri, se ştie că e o mare bucurie să simtă că este ascultat cu plăcere de către colegi, că atunci când îşi citesc compunerea nu se aude niciun foşnet de caiet, că toată lumea ascultă.
            Astfel, ei învaţă cât de important este să se exprime corect, plăcut şi nuanţat, învaţă să preţuiască efortul propriu creativ, devin conştienţi că trebuie să aibă un limbaj adecvat pentru a putea transmite eficient mesajul dorit.
Realizarea unei reviste lunare a şcolii, şi în format digital, care poate fi mediatizată on line pe BLOGUL BIBLIOTECII, are o influenţă deosebită asupra dezvoltării personalităţii elevilor, le îmbogăţeşte orizontul cultural, le conferă încredere în forţele proprii, le înlesneşte comunicarea cu ceilalaţi, dezvoltă spiritul de echipă şi deprinderi de muncă în colectiv, îi familiarizează cu tehnica modernă (calculatorul) şi  îi poate orienta spre alegerea unei profesii interesante aceea de ziarist. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu