Contracte de parteneriat
Proiect de Parteneriat Cartea Leac Pentru Suflet
Parteneriat Educaţional între Biblioteca Stelnica şi Şcoala Gimnazială Maltezi.2012

Primaria comunei Stelnica Judetul Ialomita
Biblioteca „ Ion Ghelu Destelnica” Comuna Stelnica
Şcoala Generala cu clasele I-VIIIMaltezi, comuna Stelnica

CONTRACT DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL
IN CADRUL PROIECTULUI EDUCATIONAL:

„ BIBLIONET- LECTII INTERACTIVE INTUITEXT”--- PRIETENII CALCULATORULUI, PRIETENII MEI


1. MOTIVAREA PROIECTULUI
Să gândim şi să lucrăm împreună, pentru actualele şi viitoarele generaţii, ca parteneri!
In învatamântul modern, o mare importanta are câştigarea si marirea interesului elevilor pentru şcoala, prin sporirea accentului practic si atractivitatii orelor de scoala, prin utilizarea unor mijloacelor multimedia, a calculatorului, si noi strategii didactice.
Proiectele de parteneriat dintre scoala si biblioteca au de asemenea o importanta tot mai mare, fiindca scoala trebuie sa-i pregateasca pe elevi pentru viata, nu numai pentru examene.
In plus, o mare atentie trebuie acordata dezvoltarii abilitatii de utilizare a calculatorului. Iar pentru a dezvolta aceasta capacitate, biblioteca vine in sprijinul elevilor, cu dotarile obtinute prin Programul Biblionet- Lumea in Biblioteca mea. Calculatorul este în prezent utilizat în marea majoritate a domeniilor sociale. Capacitatea de a utiliza computerul este de mare importanta pentru integrarea in societate, din punct de vedere profesional. Utilizând calculatorul, elevii pot învata nu numai informatica , ci si la toate celelalte materii studiate in scoala- exista Programe donate cu lectii interactive INTUITEXT de stiintele naturii, geografie, biologie , matematica, etc . Cu ajutorul calculatorului, elevii îsi pot îmbunatati cultura generala, pot învata sa comunice, sa caute si sa proceseze informatii utile, într-un cuvânt, elevii pot învata sa învete ! In viitor, cunoasterea utilizarii calculatorului va deveni o conditie sinequa-non a reusitei profesionale; in timp ce necunoasterea utilizarii calculatorului va fi un handicap profesional serios . Abilitatea de a utiliza calculatorul este un factor important in integrarea sociala. Datorita acestui fapt Biblioteca Publica vine in sprijinul elevilor, pentru ca acestia sa aiba posibilitatea sa aprofundeze studiul tehnologiei informatiei predate la scoala. Invatarea pe calculator este absolut necesara pentru evolutia scolara, sociala, si (ulterior) profesionala a elevilor, asigurând conditii pentru succesul lor în viitor.
Şcoala si Biblioteca trebuie să se afle în dialog autentic şi permanent cu societatea, străduindu-se să realizeze punţi de legătură între nevoile educaţionale, resursele/disponibilităţile intelectuale ale copiilor / tinerilor şi perspectivele de dezvoltare economică a societăţii. În acest sens, colaborarea dintre Biblioteca Publica si elevii şcolilor din localitate nu este un proces spontan, ci este o activitate organizată, susţinută, conştientă, direcţionată spre problemele educative ale tinerei generaţii. Aceste activităţi întregesc activitatea educativă a şcolii, aducând un surplus informaţional elevilor şi completând condiţiile concrete ale educaţiei acestora. Astfel experienţa de învăţare non-formală şi informală întregeşte, completează şi lărgeşte experienţa de învăţare formală.
Elevii devin capabili să înţeleagă lumea în care trăiesc şi să o transforme, să se cunoască pe sine şi să se transforme, să recepteze şi să transmită mesaje, exprimându-şi gândurile şi sentimentele fie prin comunicare verbală, utilizând un limbaj bogat şi nuanţat, fie prin creaţie plastică. Ilustrând realităţile vieţii lor cotidiene, activităţile specifice şcolii, familiei şi comunităţii din care fac parte, variatele forme de exprimare ale copiilor dobândesc atât rol formator cât şi informator. Rezultatul actului lor creator devine astfel cartea lor de vizită, dar şi a şcolii în care învaţă

2. PARTENERI ÎN PROIECT:
• Primaria comunei Stelnica reprezentata prin d-nul primar Brates Costel;
• Biblioteca publica „Ion Ghelu Destelnica” Com. Stelnica, Jud. Ialomiţa reprezentata prin bibliotecar, d-na Serban Ionelia;
• Şcoala Generala cu Clasele I-VIII - Maltezi, reprezentată prin directorul unităţii, d-na prof. Austrianu Florica;
• Scoala Generala cu clasele I-IV Stelnica reprezentata prin Inv. Gornea Mariana.

3. COORDONATORII PROIECTULUI:
• Prof. Austrianu Florica , scoala Generala cu Clasele I-VIII Maltezi;
• Prof. Raicu Angelica;
• Inv. Gornea Mariana;
• Ed. Dobrica Marcela
• Bibliotecar Serban Ionelia;
4. GRUP ŢINTĂ:
• Elevi de diferite varste de la Scoala Maltezi
• Elevi de diferite varste de la de la Şcoala cu clasele I-IV Stelnica
• Prescolari de la gradinitele din localitate.

5. SCOP: Parteneriatul are ca scop dezvoltarea abilitatilor de utilizare a calculatorului la elevii din Scoala Generala prin stimularea participarii acestora la activitati de invatare interactiva cu ajutorul programelor Intuitext , bazate pe mijloace TIC si oferirea de oportunitati de petrecere a timpului liber.
Participarea activa a scolilor la derularea activitatilor de invatare ce se vor desfasura in biblioteca publica, va contribui la completarea cunostintelor dobandite de elevi in timpul orelor.

6. OBIECTIVE GENERALE:
• exersarea deprinderilor de a utiliza calculatorul
• completarea cunostintelor dobandite de elevi in timpul orelor.
• lărgirea cercului de prieteni, în vederea unei mai bune adaptări sociale a copiilor;
• cultivarea spiritului de colaborare, întrajutorare şi întrecere;
• promovarea dialogului şi a comunicării între elevii celor două instituţii implicate în proiect;
• dezvoltarea colaborării şi cooperării între cadrele didactice din cele două unităţi de învăţământ;
• exersarea deprinderilor elementare de comportament social;
• exersarea aptitudinilor estetice şi creative;
• obţinerea de fonduri financiare pentru susţinerea proiectului.


7. OBIECTIVE SPECIFICE:
• Sa participe activ la lectiile interactive INTUITEXT
• Sa utilizeze internetul, sa comunice prin Messenger cu copii din alte scoli
• Sa realizeze materiale Word, Powerpoint, Paint, cu spirit estetic, şi creativ
• Să se realizeze o intercunoaştere a elevilor prin intermediul produselor activităţilor desfăşurate de elevii din cele doua scoli ;
• Atragerea efectivă a elevilor în organizarea unor activităţi cu caracter extracurricular, conducând la creşterea calitativă şi cantitativă a acestor activităţi;
• Să se găsească modalităţi variate de exprimare a gândurilor şi sentimentelor privitoare la anumite teme de interes comun (creaţii literare sau cele picturale/plastice şi de abilitare de utilizare a computerului);
• sa fie atraşi şi implicaţi şi alti factori educativi, pentru buna desfăşurare a activităţilor;
• Să se motiveze elevii, prin stimulente atractive şi imediate(de exemplu: Diplome de participare la diferite concursuri ).

8. RESURSE UMANE:
Elevi;
Profesori
Învăţători; Educatoare;
Părinţi; Fosti elevi ai scolii

9. RESURSE MATERIALE:

Reteaua de calculatoare donata prin Programul Biblionet, Video-proiector, Scanner, Imprimanta, router, modem, switch-pentru conectare internet, softuri educationale, materiale pps

10. LOCUL DE DESFĂŞURARE:
Biblioteca Publica „ Ion Ghelu Destelnica”

11. ACŢIUNI:
a. Cursuri interactive de literatura, matematica, geografie, biologie, fizica, chimie;
b. Cunoasterea trecutului localităţii prin studierea Monografiei;
c. Participarea la actiunile cultural-artistice initiate de Biblioteca;
d. Vizionari de Filme istorice prin video-proiectie ;
e. Vizionari de povesti si desene animate prin video-proiectie;
f. Concursuri de creaţie plastică, de compuneri redactate in word, de materiale in format informatic create in power-point, sau tematică stabilită de comun acord.
g. Creatie de materiale "pps"-uri educative care transmit un mesaj moral , util in formarea morala a copiilor ( un mesaj care este usor de perceput datorita formei de prezentare atractiva, pe calculator, cu imagine, sunet, fond muzical).
h. Vizionarea de catre copii, a acestor materiale
i. Schimb de materiale "pps"-uri educative care transmit informatii culturale, sau artistice cu care copii sa intre in contact . Educatie pentru cultura;
j. -Desene pe monitor – Personajul preferat ;
k. -Micul scriitor – Vara;
l. -Albumul meu foto – Instantanee de vacanta;
m. -Parteneriat pentru viitor - Impreuna pentru o lume mai buna.
Toate aceste actiuni vor avea loc dupa un calendar bine stabilit in prealabil.


11. PĂRŢILE SEMNATARE ALE CONTRACTULUI SE OBLIGĂ, ca în timpul acţiunilor comune, să asigure:
- o bună colaborare între personalul celor două instituţii;
- suportul material necesar desfăşurării acţiunilor instructiv–educative;
- supravegherea copiilor în timpul desfăşurării activităţilor;
- supervizarea interacţiunilor între elevi în plan socio-educaţional şi afectiv.

12. DURATA CONTRACTULUI
Prezentul contract de parteneriat se încheie pe perioada 15 septembrie 2010 - 15 iunie 2011. Fiecare dintre părţi îşi poate rezerva dreptul de reziliere, în condiţiile producerii unor modificări ce provoacă dezacord în idei şi acţiuni comune. Preavizul, în cazul revocării contractului, este de 15 zile.

13. MEDIATIZAREA PROIECTULUI:
• pe site-ul Bibliotecii : http://stelnica.blogspot.com
• pe forumul site-lui didactic
• prin email pe adresa Inspectoratului Scolar Judetean
• în şcoli, in rândul elevilor si profesorilor, invatatorilor;
• în site-ul scolilor, participante la proiectul de parteneriat.

14. EVALUAREA IMPACTULUI: (cadre didactice, elevi, părinţi)
• schimburi de impresii, prin corespondenţă sau direct;
• chestionare;
• realizarea unei prezentări în PowerPoint cu acţiunile desfăşurate.

Primaria comunei Stelnica
Primar, Brates Costel
Şcoala Generala cu clasele I-VIII Maltezi, comuna Stelnica
Director, Austrianu Florica

Biblioteca „ Ion Ghelu Destelnica”
Comuna Stelnica
Bibliotecar, Serban Ionelia

Un comentariu: